ZGŁOSZENIA

Zgłoś swoich kandydatów!

Zgłoszenia do konkursu dokonywane są przez internautów wysyłających informacje wraz z uzasadnieniem zgłoszenia na adres kontakt@pgaawards.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie drogą internetową, w każdym terminie roku kalendarzowego lecz pod uwagę będą brane osiągnięcia w całym bieżącym sezonie golfowym.

Plebiscyt jest otwarty dla osób w każdym przedziale wiekowym, kobiet i mężczyzn, amatorów i zawodowców czynnie uczestniczących w polskim środowisku golfowym w kraju i poza granicami. Zgłoszenie musi odpowiadać opisowi poszczególnej kategorii. To samo zgłoszenia może być w kilku kategoriach jeśli odpowiada jej opisowi.

W celu uwzględnienia wszystkich przedziałów wiekowych zostały wprowadzone następujące kategorie zgodnie z tymi prowadzonymi przez Polski Związek Golfa: juniorzy, mid-amatorzy, seniorzy (kobiety i mężczyźni).

Zgłaszane osoby muszą cieszyć się nienaganną opinią w środowisku oraz przestrzegać zasad i etykiety golfowej. Każde zgłoszenie powinno zawierać krótkie uzasadnienie. Organizator w miarę możliwości będzie weryfikował zgłoszenia i kwalifikował lub odrzucał zgłoszone kandydatury.