Wyróżnienie liderów w Polskim golfie

Polskie Nagrody Golfowe

Cel Plebiscytu

Plebiscyt PGA – Polish Golf Awards ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie działalności w polskim środowisku golfowym jak również podsumowanie wydarzeń w mijającym roku kalendarzowym. Plebiscyt trwa od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Uczestnicy

Plebiscyt jest przeznaczony dla wszystkich osób i firm zainteresowanych polskim środowiskiem golfowym. Zgłoszenia można dokonać wysyłając informacje na adres kontakt@pgaawards.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Zgłoszenia do plebiscytu są bezpłatne. Każde zgłoszenie powinno zawierać krótkie uzasadnienie objaśniające dlaczego powinno się znaleźć w zgłoszonej kategorii.

Głosowanie

Głosowanie na zgłoszenia odbywa się drogą internetową, raz dziennie z tego samego adresu mailowego. Zgłoszenia z największą procentowo liczbą głosów tworzą krótką (4 – 6) listę nominowanych. Głosowanie na nominacje odbywa się od momentu zgłoszenia do 31 grudnia. 1go stycznia lub w pierwszym dniu roboczym stycznia, na stronie internetowej plebiscytu zostanie ogłoszona krótka lista nominowanych. Terminy głosowania mogą ulegać zmianie w zależności od trwającej edycji.

Jury

Jurorzy, zaproszeni przez Organizatora, oceniają nominowanych na krótkiej liście. Zdobywcy największej liczby głosów zostają zwycięzcami w kategorii. W kategorii może być dwóch lub więcej równorzędnych zwycięzców, jeśli liczba głosów na nich oddanych jest identyczna. Decyzja jurorów jest ostateczna.

Ogłoszenie wyników

Wyniki są podawane do wiadomości publicznej na uroczystym wręczeniu nagród, a po uroczystości publikowane na stronie internetowej plebiscytu. Udział w uroczystości wyłącznie za zaproszeniem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na uroczystości może spowodować przekazanie nagrody osobie następnej w kolejności obecnej na uroczystości. Nominowani we własnym zakresie są odpowiedzialni za wyznaczenie osoby odbierającej nagrodę i powiadomienie o tym Organizatora. Termin i miejsce uroczystego wręczenia nagród jest podawane nominowanym nie później niż 7 dni przed imprezą. Wstęp na imprezę, wraz z osobą towarzyszącą jest nieodpłatny.

Zmiany w regulaminie

Organizator ma prawo wprowadzenia zmian do regulaminu w miarę zaistniałych okoliczności lub potrzeb plebiscytu.

polishGOLF.pl

Program golfowy

Polish Golf jest programem marketingowym, który obejmuje stałą komunikację oraz serię wydarzeń golfowych do polskich i zagranicznych pasjonatów golfa, zarówno amatorów jak i profesjonalnych graczy. Poprzez udział w projekcie proponujemy długoterminową kampanię bezpośredniej komunikacji, której celem jest budowanie wizerunku firmy poprzez powiązanie z atrakcyjnym tematem zainteresowań, jakim jest golf. Polish Golf od kilkudziesięciu lat buduje swoją markę w środowisku, stając się wiarygodnym narzędziem marketingowym, skupiającym osoby zaangażowane w prowadzone działania.

www.polishgolf.pl