Wyróżnienie liderów w Polskim golfie

Skład Jury

Organizator ma wyłączne prawo zapraszania do udziału w pracach Jury osób, które jego zdaniem zapewnią najwyższy standard plebiscytu.

Jurorzy głosują na krótką listę nominowanych przedstawioną przez Organizatora. Głosowanie odbywa się drogą internetową, poprzez wypełnienie kwestionariusza. Punktacja w skali 1 – 6, gdzie liczba 6 jest oceną najwyższą. Suma punktów w skali procentowej oddana na nominowanych wyznacza zwycięzcę w kategorii.

Jurorzy również stanowią ciało doradcze plebiscytu (PGA) Polish Golf Awards, sugerując usprawnienia, zmiany i ulepszenia, które Organizator może wprowadzić w trakcie trwania bieżącej edycji plebiscytu lub po jego zakończeniu. Jurorzy nie mogą głosować na nominacje dotyczące ich obiektów golfowych lub osób z nimi związanych.

Lista Jurorów po skompletowaniu zostanie podana do wiadomości publicznej. W każdej edycji plebiscytu lista i liczba Jurorów może ulec zmianie według uznania Organizatora.

Waldemar Bacławski
Mazury Golf

David Bailey
USA

Piotr Batogowski

Bogdan Bigus

Barbara Bobińska

William Carey
USA

Timothy Corcoran
Irlandia

Mariusz Czerkawski

Zbigniew Folta
golfpl.com

Paul Gąsior
Polish American
Golf Association

Marzena Gradecka
Gradi Wrocław

Artur Gromadzki
Modry Las Golf

Paweł Jakubowski

Andrzej Kaliński
Amber Baltic Golf

Janusz Kazberuk
Białystok Golf

Krzysztof Klicki

Ryszard Kozieras

Wacław Laszkiewicz

Arkadiusz Majsterek
A&A Golf

Piotr Malesa

Małgorzata Marchelak

Andrzej Meronk

Martyna Mierzwa

Piotr Misiewicz

Jakub Mroczek

Elżbieta Panas

Wojciech Pasynkiewicz

Andrzej Person

Wojciech Pijanowski

Sławomir Piński
Binowo Golf

Grzegorz Połaniecki

Michał Poniż

Stephane Rauber

Arkadiusz Rutkowski

Wiliam Siwek
Postołowo Golf

Jacek Socha

Marek Sokołowski

Włodzimierz Soporek

    Marek Sowa

Andrzej Strzelecki

Tomasz Tomaszewski

Anna Zabłocka-Wiercińska

Rafal Twarowski

Marek Tymiński

Mark Tysper
Szwecja

Zbigniew Zieliński
Top Golf

polishGOLF.pl

Program golfowy

Polish Golf jest programem marketingowym, który obejmuje stałą komunikację oraz serię wydarzeń golfowych do polskich i zagranicznych pasjonatów golfa, zarówno amatorów jak i profesjonalnych graczy. Poprzez udział w projekcie proponujemy długoterminową kampanię bezpośredniej komunikacji, której celem jest budowanie wizerunku firmy poprzez powiązanie z atrakcyjnym tematem zainteresowań, jakim jest golf. Polish Golf od kilkudziesięciu lat buduje swoją markę w środowisku, stając się wiarygodnym narzędziem marketingowym, skupiającym osoby zaangażowane w prowadzone działania.

www.polishgolf.pl